Get Adobe Flash player
English Chinese (Simplified) Italian Japanese Korean Portuguese Spanish Thai

นายก อบต.บ้านกง

nayog2

นายโยธิน ศรีหนองเม็ก 

งานตรวจสอบภานใน

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

กองการศึกษาฯ

 • การจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผล การพิจารณาราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๐
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๕๙
 • บัญชีให้หรือขายแบบรูปรายการ
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สอบราคา
 • ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประมูลจ้าง
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๑
 • แสดง # 
  ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
  โครงการขุดขยายสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่๑๐ บ้านโนนศิลา เขียนโดย sathit 299
  โครงการวางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่พัก ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๗ บ้านท่าลี่ เขียนโดย sathit 284
  โครงการทำฝาปิดคลองส่งน้ำสู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่๖ บ้านหนองทุ่ม เขียนโดย sathit 248
  โครงการปรับปรุงระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๕ บ้านหนองเม็ก เขียนโดย sathit 237
  โครงการวางท่อส่งน้ำเพิ่มประสิทธิภาพการส่งน้ำสถานีสูบน้ำบ้านเปือย หมู่ที่๓ บ้านเปือย เขียนโดย sathit 268
  โครงการก่อสร้างลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่๓ บ้านเปือย เขียนโดย sathit 358
  โครงการก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๓ บ้านเปือย เขียนโดย sathit 237
  โครงการก่อสร้างลาน คสล.อเนกประสงค์ บริเวณประปาหมู่บ้าน หมู่ที่๒ บ้านกงกลาง เขียนโดย sathit 316
  โครงการก่อสร้างฝายน้ำล้นกักเก็บน้ำเพื่อทำการเกษตร หมู่ที่๑ บ้านกงเก่า เขียนโดย sathit 457

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกง

  กำลังออนไลน์

  มี 5 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  ราคาน้ำมัน