Get Adobe Flash player
English Chinese (Simplified) Italian Japanese Korean Portuguese Spanish Thai

นายก อบต.บ้านกง

nayog2

นายโยธิน ศรีหนองเม็ก 

งานตรวจสอบภานใน

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

กองการศึกษาฯ

 • การจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผล การพิจารณาราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๐
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๕๙
 • บัญชีให้หรือขายแบบรูปรายการ
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สอบราคา
 • ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประมูลจ้าง
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๑
 • แสดง # 
  ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
  ขุดขยายสระน้ำสาธารณะประจำหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐ เขียนโดย sathit 409
  วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่พัก ภายในหมู่บ้าน สู่พื้นที่การเกษตร หมู่ที่ ๗ เขียนโดย sathit 515
  ฝาปิดรางระบายน้ำ ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖ เขียนโดย sathit 524
  ต่อเติมลานคอนกรีตอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๓ เขียนโดย sathit 509
  ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน หมู่ที่๓ เขียนโดย sathit 468
  ต่อเติมลานคอนกรีตอเนกประสงค์ บ้านกงกลาง หมู่ที่ ๒ เขียนโดย sathit 418
  วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระ ม.๑๐ เขียนโดย sathit 696
  วางท่อระบายน้ำ คสล.พร้อมบ่อพัก ภายในหมู่บ้าน บ้านหนองสระ ม.๔ เขียนโดย sathit 732
  ก่อสร้างถนน คสล.ภายในหมู่บ้าน บ้านกงเก่า หมู่ที่๑ เขียนโดย sathit 415

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกง

  กำลังออนไลน์

  มี 8 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  ราคาน้ำมัน