Get Adobe Flash player
English Chinese (Simplified) Italian Japanese Korean Portuguese Spanish Thai

นายก อบต.บ้านกง

nayog2

นายโยธิน ศรีหนองเม็ก 

งานตรวจสอบภานใน

กองทุนหลักประกันสุขภาพฯ

กองการศึกษาฯ

 • การจัดสรรและราคากลางในงานจ้างก่อสร้าง
 • แบบรายงานแผนปฏิบัติการจัดซื้อจัดจ้าง
 • ประกาศผล การพิจารณาราคาของคณะกรรมการเปิดซองสอบราคา
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๐
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๕๙
 • บัญชีให้หรือขายแบบรูปรายการ
 • สรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้าง
 • สอบราคา
 • ประกาศแผนการจัดหาพัสดุ
 • ประมูลจ้าง
 • แบบสรุปผลราคากลางงานก่อสร้าง ๒๕๖๑
 • แสดง # 
  ชื่อ ผู้เขียน ฮิต
  ลดเมา เพิ่มสุข ปฏิบัติการ "พรรษานี้ งดเหล้าเพื่อพ่อ" เขียนโดย sathit 384
  เครือข่ายในการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดตำบลบ้านกงและ มข. เขียนโดย sathit 533
  การสร้างความร่วมมือในการบริหารจัดการท้องถิ่นในภาคอีสาน เขียนโดย sathit 363
  บันทึกข้อตกลงจังหวัดขอนแก่น "จังหวัดสะอาด" เขียนโดย sathit 1203
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ การพัฒนาระบบการดูแลผู้สูงอายุโดยชุมชนท้องถิ่น เขียนโดย sathit 2504
  บันทึกข้อตกลงร่วมมือ ในการบริหารจัดการขยะมูลฝอยที่เป็นพิษหรืออันตรายจากชุมชนจังหวัดขอนแก่น เขียนโดย sathit 1203
  บันทึกข้อตกลง ผู้จัดส่งขยะ บ.พลังงานยั่งยืนเกษตรกรไทย เขียนโดย sathit 626
  ประกาศเจตนารมณ์ รวมพลังจากภาคีเครือข่าย จังหวัดขอนแก่น (สสส.) เขียนโดย sathit 338
  บันทึกข้อตกลงความร่วมมือเครือข่ายร่วมสร้างชุมชนท้องถิ่นน่าอยู่ เขียนโดย sathit 1396

  สถานที่ท่องเที่ยว

  ผลิตภัณฑ์ชุมชน

  ข่าวกิจกรรม อบต.บ้านกง

  กำลังออนไลน์

  มี 11 ผู้มาเยือน และ ไม่มีสมาชิกออนไลน์ ออนไลน์

  ราคาน้ำมัน